เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ลูกหลานของเราต้องการการปฏิวัติพลังงาน

ลงชื่อได้เลยที่นี่

โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง

ในที่สุดสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ได้ผ่าน “ร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน” ในวันที่ 29 กันยายน 2551 ร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ปริมาณมหาศาล เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

เพราะกรีนพีซรณรงค์ี เพื่อเรียกร้อง “การปฏิวัติพลังงาน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง 2 ปี ในฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนจากประชาชนและสมาชิกเช่นคุณ ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราพยายามอย่างไม่ท้อถอยและมุ่งมั่นที่จะเห็นโลกที่ดีขึ้นสำหรับลูกหลาน ของเรา เราจะประสบผลสำเร็จในที่สุด ซึ่งยิ่งเร็วก็ยิ่งดี


ถึงเวลาของประเทศไทยแล้ว

ความสำเร็จของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการปฏิวัติพลังงาน และเพื่อไม่ให้ประเทศไทยล้าหลัง เราต้องหยุดการใช้ถ่านหินที่ทำลายสภาพภูมิอากาศที่ร้ายกาจที่สุดนี้ และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงาน

ลงมือทำกันเถอะ

มารวมพลังเรียกร้องให้นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ให้ หันมาใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน และดำเนินการออกกฎหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน และมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อเรียกร้อง


ส่งต่ออีเมลนี้ไปยังเพื่อนของคุณ


เราต้องหยุดถ่านหิน ตัวการทำลายสภาพภูมิอากาศที่ร้ายกาจที่สุด และใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานของเรา

ลูกหลานของเราต้องการการปฏิวัติพลังงาน เพื่อให้พวกเขามีอนาคตที่ยั่งยืน

>>>
ลงชื่อตอนนี้เลย <><><>

* หากคุณลงชื่อแล้ว โปรดส่งข้อความนี้ไปยังเพื่อนๆ ของคุณ ที่นี่ *


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และผลกระทบของภาวะโลกร้อน เยี่ยมเราได้ที่ http://www.greenpeace.or.th