ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 กรีนพีซในหลายประเทศจะรณรงค์เรียกร้องให้ผู้นำโลกลงมือทำอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
ดูที่นี่ว่าทั่วโลกทำอะไร

คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อดูว่าประเทศไทยทำอะไร (เราขอเรียนเชิญทุกท่านให้เข้าร่วม) และโปรดติดตามเรื่องราวและรูปถ่ายการเดินทางในศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิ ผู้ป่วยแม่เมาะัได้ที่บล็อกนี้ (จะเขียนขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2551)ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะได้รับการเยี่ยมชมโดยประชาชนมาแล้วหลายคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในชุมชนต่างๆ ที่ต่อต้านถ่านหินในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงบุคคลสำคัญที่สามารถมีผลต่อการกำหนดนโยบาย กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดกรีนพีซ (Solar Generation) กำลังมุ่งหน้าไปติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในศูนย์แห่งนี้ นอกเหนือไปจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ป่าปลูก และ โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่พวกเขามีแผนจะสร้างขึ้นในอนาคตอันใกล้

ชาวชุมชนแม่เมาะได้รับการโยกย้ายที่อยู่ไปยังพื้นที่ใหม่ ที่ที่พวกเขาจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ และหมู่บ้านสีเขียว ชาวหมู่บ้านแม่เมาะต่อสู้ดิ้นรนมายาวนาน เพื่อต่อต้านโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อมลพิษมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพวกเขาได้รับชัยชนะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ที่ปราศจากมลพิษในที่สุด

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อดูว่ากรีนพีซ ประเทศไทย ไปทำอะไรที่นั่นในวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน (เราขอเรียนเชิญทุกท่านให้เข้าร่วม) และโปรดติดตามเรื่องราวและรูปถ่ายการเดินทางในศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสิทธิ ผู้ป่วยแม่เมาะัได้ที่บล็อกนี้ (จะเขียนขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2551)