5 ธันวาคม 2551

แม่เมาะเพาะรัก......ให้ก่อเกิด
กิจกรรมให้กำเนิดมิตรภาพ
อีกก้าวหนึ่งของนักฝันตัวน้อยๆ
ดำเนินไปตามจุดมุ่งหมายและบรรลุเป้าหมาย
แผงโซลาเซลล์ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
สามฝายแม้วจะคืนน้ำสู่วิถีชีวิต
นี่ไม่ใช่แค่การเข้าค่ายทำกิจกรรมเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน
แต่นี่เป็นการเริ่มต้นการสร้างและปกป้องอนาคตของเรา
"พอได้แล้วกับการจ่ายเงินเพื่อเผาโลก"

พรุ่งนี้เช้า เราจะออกค่ายกันแล้ว เพื่อนๆพี่ๆที่รัก
ฉันเชื่อเหลือเกินว่าการจากลาในวันพรุ่งนี้
จะเป็นการเริ่มต้นของความทรงจำที่ดี
สองคืนสามวันที่แม่เมาะ เราได้ช่วยกันเพาะค้นรัก
มันจะต้องเติบโต...เพื่อร่มเงาให้เราได้พิงหลังพัก
และเพื่อโลกของเรา


ด้วยรัก(เหลือเกิน)
ฟืนฝัน...