กรีนพีซอยู่ในชีวิตฉันมานานพอควร

ฉันเริ่มเป็นอาสาสมัครกรีนพีซหลังจากรู้จักกรีนพีซทางอินเตอร์เน็ตหลายปีมาแล้ว ด้วยความที่ชอบช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นชีวิตจิตใจ พี่ท๊อปที่เคยเป็นพนักงานที่นี่ และไปเรียนต่อแล้ว ติดต่อมาทาง Care2.com เรียกไปปฐมนิเทศอาสาสมัคร จา่กนั้นฉันก็เป็นอาสาสมัครเรื่อยมา ทั้งช่วยงานที่บ้าน และออกไปปฏิบัติการสันติวิธี เช่นนี้ เช่นนี้ หรือ เช่นนี้ เป็นต้น

แรงจูงใจใดพาดิฉันมาร่วมแรงร่วมใจกับกรีนพีซ

สิ่งแวดล้อมของโลกถูกคุกคามมาเป็นเวลาแสนนานนานก่อนที่กระแสปกป้องสิ่งแวดล้อมจะขยายวงกว้างอย่างเช่นในปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน เช่น น้ำเสีย ป่าถูกทำลาย ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามด้วยสารเคมีเกษตรและพืชตัดต่อพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) สัตว์และพืชสูญพันธุ์ ภาวะประชากรล้นเกินความสามารถของการแบกรับของโลก เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษออกมาเตือนว่าอาจเกิด "การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6" โดยจะทำให้สัตว์และพืชราว 50% สูญหายไปจากโลก

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกเกิดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง การที่ประชากรมนุษย์ซึ่งคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 9-10 พันล้านคน ณ สิ้นทศวรรษนี้ และการที่โลกอยู่ที่ครึ่งกลางของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ 6 โดยครั้งที่ 6 นี้ สาเหตุ คือ กิจกรรมนุษย์ จึงทำให้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งต่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอันมีค่า สาเหตุของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ 6 ซึ่งก็คือ สายพันธุ์โฮโม ซาเปียน (มนุษย์) เปิดโลกทัศน์ของพวกเราว่า พวกเราจะเดินบนเส้นทางเดิมไปสู่การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ของเราเอง หรือจะเปลี่ยนเส้นทางเดิน โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นำไปสู่การปกป้องระบบนิเวศของโลก ซึ่งพวกเรายังคงเป็นส่วนหนึ่ง

กรีนพีซประสบความสำเร็จในงานรณรงค์มาหลายต่อหลายครั้ง นี่เป็นเหตุผลหนึ่งให้ฉันมีแรงบันดาลใจต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมกับกรีนพีซต่อไปในฐานะพนักงานประจำ อยากให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า การลงมือทำในวันนี้อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลลัพธ์ แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ก็จะไม่มีอะไรดีขึ้น หลายคนมักคิดว่าการลงมือทำบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพพอ ทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการรณรงค์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนมากร่วมมือกัน แต่ขอให้มั่นใจว่าการกระทำทุกอย่างมีผล เหมือนน้ำแต่ละหยดที่ประกอบเป็นมหาสมุทร มันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของโลกในภาพรวมในฉับพลัน แต่มันมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แม้เล็กน้อย และเมื่อเราไม่ย่อท้อในการทำสิ่งที่ดี โลกก็จะดีขึ้นในวงกว้างขึ้นแน่นอน

สิ่งง่ายๆ ที่คุณทำได้ตอนนี้

ดูวีดิโอใหม่ของกรีนพีซที่ชื่อ "แรงดลใจแห่งการปฏิบัติการสันติวิธี" จากนั้นดูว่าคุณทำอะไรได้เพื่อปกป้องโลกใบเดียวของเรา