ในเดือนนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) เปิดเผยรายงานใหม่ 250 หน้า เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การทบทวนระดับภูมิภาค" ที่มุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และ ไทย โดยเป็นรายงานฉบับใหญ่ที่สุดระดับภูมิภาคด้านภาวะโลกร้อน

รายงานสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระดับน้ำทะเลกำลังส่งผลต่อเมืองใหญ่ตามชายฝั่ง และอาจทำให้ผลผลิตของพืชผลตกต่ำมหาศาล รวมถึงอาจส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ซึ่งจะจุดชนวนความขัดแย้ง หากภูมิภาคนี้ไม่ปรับตัว และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

อย่างไรก็ตาม เอดีบีผลักดันการพัฒนาพลังงานสกปรก และวิธีแก้ปัญหาที่ผิดพลาดอย่างยิ่งในภาคพลังงาน โดยเฉพาะ "ถ่านหินสะอาด" และที่น่าประหลาดใจ คือ ในรายงานฉบับนี้ เอดีบีเสนอแนะให้พลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในทางเลือกการบรรเทาภาวะโลกร้อน แม้ว่าเอดีบีจะกล่าวว่า รายงานฉบับนี้ โดยตัวของมันเองแล้ว ไม่ได้เป็นตัวแทนของมุมมองของเอดีบี แต่แท้จริงแล้วเอดีบียังคงดำเนินไปตามเส้นทางที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจเช่นเคย