วันนี้ เราตื่นกันตั้งแต่ตี 5 เพื่อมาเตรียมตักบาตรกับพระสงฆ์ที่จะนั่งมาบนหลังช้างมาให้พวกเราทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง


เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ช้างนี้ เขาเล่าว่า ไม่ได้มีพิธีตักบาตรบนหลังช้างมานานกว่า 18 ปีแล้วนะคะ พวกเราทุกคนตื่นเต้นดีใจกับภาพที่เห็นพระบิณฑบาตรบนหลังช้าง ช่างเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆ ค่ะ


หลังจากรับบิณฑบาตรแล้ว พระท่านก็ให้พร แล้วคาราวานช้าง ก็พร้อมที่จะออกเดินทาง

ระยะทางอันยาวไกล .... ย่อมเริ่มไปตั้งแต่ก้าวเดียว

การเดินทางจะผสมผสานกันระหว่างการเดินเท้าระยะสั้น (8-15 กม.) ระหว่างหมู่บ้านและชุมชน และการเดินทางด้วยรถบรรทุกช้างผ่านโครงข่ายคมนาคม และจะไม่เดินผ่านเมืองใ้ห้เป็นที่รบกวนประชาชนและการจราจร เราจะเดินผ่านแต่ธรรมชาติ เผื่อเป็นประจักษ์พยานผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย


หมายเหตุ: ช้าง 5 เชือก (คชาพัช, ทองแดง, ดอกแก้ว, หลาวทอง, โชคประทาน) ที่นำมาเดินนี้ เป็นช้างบ้าน ที่บางตัวได้รับการช่วยเหลือมาจากการทรมาน และการติดยา เพื่อให้ทำงาน และเดินขอทานตามถนน และที่สำคัญช้างทั้งหมดได้ผ่านการตรวจดูแลสุขภาพกันมาแล้วอย่างละเอียด โดยกรีนพีซทำงาน ร่วมกับกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยที่เขาใหญ่ และมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า เพื่อรับประกันถึงสิทธิและสุขภาพของช้างในระหว่างการเดินทาง (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับช้างแต่ละเชือก ทีนี่ คะ)
เสี่ยวเว่ย นักร้องวงร็อคจากจีน เข้าร่วมคาราวานช้าง


Rin