18 กันยายน 2552

"โอบามา" มาที่สำนักงานกรีนพีซในกรุงเทพฯ ฉันเพิ่งเห็นเขาเป็นครั้งแรก เหมือนมากจริงๆ

การรณรงค์ในวันนี้ทำให้ฉันนึกถึงความไม่เคยจริงจังต่อการแก้ปัญหาของนักการเมือง ผู้มักจะถูกกดดันจากผลประโยชน์ส่วนตนในประเทศของตน เพื่อนร่วมงานของเราในสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมบอกเราว่า นักการเมืองไม่สนใจต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนหรอก การประชุมสหประชาชาติเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นความยุ่งเหยิง และผู้นำโลกกำลังเล่นเกมของเด็กไร้เดียงสากับอนาคตของพวกเรา

อย่างไรก็ตามเราต้องทำอะไรบางอย่าง แม้ความหวังจะมีเพียงน้อยนิด และเราก็หวังว่าการกระทำของเราจะกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคำแถลงการณ์ของโอบามา (หน้าเหมือน) ในการรณรงค์วันนี้

“มีเพียงความท้าทายที่ตอนนี้โลกกำลังเผชิญไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เร่งด่วนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พวกคุณหลายๆ คนต่างกำลังลงมือปฏิบัติเพื่อต้านสู้กับความท้าทายดังกล่าว กระผมขอให้คำมั่นว่าผมจะร่วมลงมือแก้ไขกับทุกคน

ผมจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน
ผมจะรับประกันว่าจะได้สนธิสัญญาภาวะโลกร้อนที่มีเป้าหมายสูง เป็นธรรม และมีผลตามกฎหมาย
ผมจะจัดหากองทุนสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งกองทุนปกป้องผืนป่าที่เหลืออยู่

นี่คือโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานของเรา ผมจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านเลยไป โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลย”


แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะกรีนพีซกำลังสร้างความหวัง การเดินทาง "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" กำลังเดินทางไปตามที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่เสียงเพรียกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช้างคาราวานเรียกร้องให้ผู้นำโลก รวมถึงปธน. โอบามา ที่จะประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนิวยอร์ค วันที่ 22 กันยายน หยุดการทำลายป่าเป็นลำดับแรก เพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โปรดร่วมสร้างความหวัง หากท่านยังไม่ได้ลงชื่อในจดหมายของท่าน โปรดไปที่นี่ เพื่อเรียกร้องโอบามาตัวจริง