12 เมษายน 2552 วันออกเดินทาง
ช้างนำพระเข้าสู่สถานที่ตักบาตร


 
 

เสี่ยวเว่ย นักร้องวงร็อคชื่อดังชาวจีนตักบาตร


พระพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนออกเดินทาง