คุณรู้ไหมคะ ช้างไทย รวมถึงช้างอีกทั้ง 4 ประเภทของเอเซีย (ซึ่งมีช้างสุมาตรา ช้างศรีลังกา ช้างบอเนียว และ ช้างอินเดีย) กำลังเผชิญปัญหาการลดลงของถิ่นที่อยู่อาศัยที่ช้างจะสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยตััวของมันเอง

บล็อกเรื่องราวของช้างคราวนี้ ขอให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับช้าง ดังนี้นะคะ (ขอขอบคุณพี่อลงกต ในการให้ข้อมูลให้ความรู้ตลอดเส้นทางช้างคาราวานคะ)

>> ช้างป่า และ ช้างบ้าน
ช้างบ้าน - ช้างที่ถูกจับมาฝึกอยู่ในที่พักเป็นหลักแหล่ง ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 3,000 เชือก
ช้างป่า - ปัจจบันในประเทศไทย จากป่าทั้งหมด 49 แห่ง มีช้างป่าเร่ร่อนเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ตัว (ช้างป่า ใช้สรรพนามว่าตัวนะคะ เมื่อถูกจับมาเป็นช้างบ้าน ถึงใช้เรียกว่า เชือก คะ)

>> ช้างตกมัน
ช้างจะมีต่อมที่อยู่ระหว่าง หู กับ ตา ซึ่งต่อมนี้จะบวม และ มีำน้ำมันไหลออกมา เวลาที่มันตกมันคะ
ซึ่งจริงๆแล้ว ควาญช้างจะไม่นำช้างพลายที่ตกมันไปทับช้างตัวพังตัวเมีย เพราะช้างตกมันจะแรงมาก จนสามารถแทงตัวเมียเสียชีวิตได้
ช้างสามารถตกมันได้ระหว่าง 1-8 เดือน

>> ช้าง(จะ)ผสมพันธุ์
ช้างตัวผู้ จะใช้งวงดมอวัยวะเพศของช้างตัวเมีย แล้วเอาเข้าปาก (บนเพดานปาก จะมีต่อมรับรสสารเคมี) ซึ่งจะทำให้ช้างตัวผู้รับรู้ว่าช้างตัวเมียนั้นๆ พร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือยัง

>> ช้างกับระบบนิเวศน์
ช้างเป็นสัตว์ Umbrella Specie หรือ Super Keystone ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และ กลไกระบบนิเวศน์ ดังเช่น
- สัตว์ผู้ย่อยสลาย มากินเศษกระดูก เนื้อ หนังที่เหลือ จากเศษอาหารที่่ช้างทาน
- ชีวมวลช้าง (หรือขี้ช้าง...) - ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆบางชนิด เป็นต้น


ก่อนที่คนรุ่นหลังจะร้องเพลง 'ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ... น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา.... จมูกยาวๆ เรียกว่างวง...' ร้องเพลงนี้อย่างที่ไม่มีโอกาสได้เห็นช้างมีชีวิตอยู่จริงๆ
ก่อนที่จะสายเกินไป เรามาช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่า ด้วยการไม่ทำลายสภาพแวดล้อม สภาพภูิมิอากาศตั้งแต่วันนี้ดีไหมคะ? Stop Global Warming Now!

Rin