เริ่มต้น ทำไมถึงเดินกับช้าง? ทำไมถึงเป็น'ช้าง' ?
หลายๆคนคงสงสัย เหตุผลชัดเจนง่ายๆเลยนะคะ คือว่า:

1. ช้างเป็นสัตว์ Super Keystone เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญ เป็น 'ร่มเงา' เป็นที่พึ่งพาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ

2. ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทย
ใช่คะ สมัยนี้คนไทยยังจำได้ไหมคะ ช้างเคยปรากฎอยู่บนธงชาติไทย 'ธงช้างเผือก' ของประเทศไทย ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันไงคะ

ขอยกคำของท่านมหาตมะคานที ที่บอกว่า ความเจริญของชาิติ สามารถดูได้จากว่าชาตินั้นๆ ปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไร
"The Nation's progress can be determined by how it treats its animal." Mahatama Kandhi

ช้างไทยเรา กำลังเผชิญปัญหาการใกล์จะสูญพันธุ์ ดังนั้นเราจึงต้องการปกป้องช้าง ปกป้องที่อยู่อาศัยของช้าง ปกป้องผืนป่า ความสมดุลทางธรรมชาิติ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสภาพภูิมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

... ทีมคาราวานเริ่มต้นตั้งแต่ การทำงานร่วมกับ Wild Life Conversation Group, Animal Welfare Group ปรึกษาสัตว์แพทย์ในการดูแลสุขภาพช้าง คัดเลือกช้างที่จะสามารถเดินทางได้ ที่จะเป็นทูตตัวแทนสัญลักษณ์ความเกี่่ยวโยงทางชีวภาพ และเริ่มด้วยพิธีปะกำโดยพ่อหมอควาญช้างอาวุโสเพื่อการเป็นศิริมงคล การทำบุญตักบาตรบนหลังช้างก่อนออกเดินทาง

ตลอดการเดินทาง 15 วัน คณะคาราวานช้างได้แวะให้ความกับชุมชนตามเส้นทางถึงการดำรงชีวิตของช้าง การทำกิจกรรมกับเด็กๆ ตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆตลอดเส้นทาง การจัดนิทรรศการให้ความรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูิมิอากาศ การศึกษาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกง การดูแลช้าง ให้ช้างแวะพักตามจุดที่มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร รวมถึงให้เล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ การจัดการชีวมวล (หมายถึง ขี้ช้าง -- ตามภาษาชาวบ้านคะ) เพื่อไม่ให้เลอะเทอะตามสถานที่ๆ เราแวะไป รวมถึงการพาช้างขึ้นรถบรรทุกเพื่อบรรเทาการเดินในบางจุด

ตลอดเส้นทาง ช้างได้เล่นกับเด็กๆ คาราวานของเราค้นพบความเอื้ออารีของผู้คนตลอดเส้นทางที่เราผ่าน จะมีคนช่วยให้อาหารช้างตลอดเส้นทาง (อันนี้ต่างกับการซื้ออาหารให้ช้างที่ควาญ (ปลอม) ถูกจ้างมาเดินตามป่าคอนกรีตในกรุงเทพนะคะ)

จากเขาใหญ่ - สระบุรี - นครนายก-ฉะเชิงเทรา- และสิ้นสุดที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ ชาวคาราวานได้พาช้างเป็นประจักษ์พยานถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้ความรู้แก่ชุมชน ด้วยหวังว่า การเดินกับช้างนี้ จะเป็นเสียงให้ผู้คนได้รับรู้ จะเป็นพลังขับเคลื่อน และช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเกิดการกระทำยุติภาวะโลกร้อนได้อย่างจริงจัง

สิ้นสุด ทำไมถึงจบลงที่เมืองโบราณ?
เมืองโบราณ - สถานที่ๆ จำลองสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ประเทศไทย เพื่อ 'คนเราจะรู้เรื่องปัจจุบันได้ ควรได้เรียนรู้จากอดีต' ... และเช่นเดียวกันนะคะเราควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคต ที่ดีที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาติและความเป็นไปของของสภาวะแวดล้อมโลก

แล้วคุณล่ะคะ ? วันนี้ คุณทำอะไรเพื่ออนาคตหรือเปล่า? Don't be stupid, Act Now!
Rin