วันนี้ เป็นวันแรกที่ตัวแทนจาก 180 ประเทศ ร่วมประชุมด้านภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติในกรุงเทพฯ เพื่อจัดทำร่างข้อตกลงด้านภาวะโลกร้อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่จะสรุปผล ณ การประชุมสุดยอดโลกร้อน ที่กรุงโคเปนเฮเกน และวันนี้ เด็กไทย 5 คน ได้ส่งมอบกระปุกออมสินช้างน้อยที่มี "เงินสมทบคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติ กิจกรรมนี้เป็นการส่งท้ายโครงการ “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งกรีนพีซและช้างนักรณรงค์ 5 เชือกได้ เดินทางในประเทศไทย เป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร เป็นเวลา 15 วัน เพื่อเน้นย้ำผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทำลายป่า

เด็กๆ กลุ่มนี้เป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่า 1.4 ล้านคนซึ่งได้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้กับแนวร่วม tcktcktck ระดับโลก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงที่เป็นธรรม สูงส่ง และ มีผลบังคับทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่การประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้

การประชุมด้านภาวะโลกร้อนในนิวยอร์กและพิสเบอร์กเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นหายนะ ผู้นำโลกจำเป็นต้องผลักดันให้การเจรจาที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้คืบหน้าให้ได้ ผู้นำโลกต้องลงมือปฏิบัติการอย่างหาญกล้า และทำให้ถ้อยแถลงอันยิ่งใหญ่ของผู้นำโลก ที่ประกาศ ณ การประชุมสหประชาติที่นิวยอร์กในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้น เราจำเป็นต้องได้ข้อตกลงด้านภาวะโลกร้อนที่แข็งแกร่ง คุณมีส่วนช่วยได้ ลงชื่อที่นี่ ทันที เพื่อผลักดันนโยบายที่จะหยุดหายนะโลกร้อน


เด็กไทย 5 คน ส่งมอบกระปุกออมสินช้างน้อย ที่มี
“เงินสมทบคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน (small change for the climate)”
ให้แก่นายอีฟ เดอ บัวร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ
ในการเริ่มต้นรอบการเจรจาเรื่องโลกร้อนล่าสุดในกรุงเทพมหานคร


กระปุกออมสินช้างน้อยที่มี
“เงินสมทบคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน"
บนโต๊ะกล่าวปราศรัย ในวันแรกของการเจรจาภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติ ที่กรุงเทพฯ

Rin