ข่าวด่วนจากเว็บไซต์ Adopt A Negotiator : วันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหลายที่เกิดขึ้น โดยความใฝ่ฝันของเราได้กลายเป็นจริง ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในซีกโลกเหนือได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเ้รือนกระจกลง 40% ต่ำกว่าระดับพ.ศ. 2533 ภายในพ.ศ. 2563

จนถึงขณะนี้ คำแถลงนี้เป็นพันธะกรณีที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากประเทศในภาคผนวกที่ 1 [ Annex I Parties ซึ่งได้แก่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ] และเป็นพันธะกรณีแรกที่ใกล้เคียงเคียงกับข้อเรียกร้องทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งหลาย (หรือที่ถูกคือการขาดเป้าหมาย) ของประเทศต่้างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ แคนาดา โดยเป้าหมายของประเทศนอร์เวย์นี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องให้แรงสนับสนุนประเทศนอร์เวย์ และบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แพร่หลาย นอร์เวย์แสดงให้เห็นแล้วว่า เราสามารถมีเป้าหมายที่สูงส่งในการเจรจาภาวะโลกร้อนครั้งต่างๆ นี้ นอร์เวย์ตัดสินใจเริ่มต้นเป็นผู้นำ เพื่อป้องกันการหลอมละลายของธารน้ำแข็งในประเทศของตน และเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่จะเกิดมากขึ้นทั่วโลก

ต้องขอบคุณทีมงานติดตามความก้าวหน้าผู้เจรจาของโครงการ tcktcktck (ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก) ที่ทำให้ท่านสามารถอ่านข่าวเกี่ยวกับช่วงเวลาอันน่ายินดีนี้เหมือนกับท่านอยู่ในที่ประชุมเอง โปรดส่งต่อลิงก์นี้ พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับนักการเมืองที่ท่านรู้จัก และกระตุ้นให้ประเทศของท่านก้าวตามการริเริ่มของนอร์เวย์ และให้ตั้งเป้าหมายที่สูงส่งมากขึ้น และสิ่งที่ท่านทำได้ในตอนนี้ คือ ลงชื่อเรียกร้องประธานาธิบดีโอบามา แห่งสหรัฐอเมริกาให้บรรลุเป้าหมายอันสูงส่งนี้

การต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องการความกล้าหาญและความทะเยอทะยาน เราได้เห็นสิ่งนั้นแล้วเมื่อวานนี้ ที่นี่ในกรุงเทพฯ

เจสัน โมกุส

บอกต่อ: