ข้อความต้นฉบับจากคณะกรรมการรางวัลโนเบล
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ. 2552


คณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พ.ศ. 2552 แก่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา เพราะประธานาธิบดีโอบามาได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การทูตระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆ คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิสัยทัศน์และผลงานของโอบามาเกี่ยวกับโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ ในฐานะประธานาธิบด โอบามาได้สร้างสภาพการณ์ใหม่ในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ การทูตแบบพหุภาคีได้กลับมาสำคัญอีกครั้ง โดยเน้นย้าสิ่งที่สหประชาชาติและสถาบันนานาชาติต่างๆ สามารถมีบทบาทได้

การสนทนาและการเจรจาเป็นที่ยอมรับมากกว่าในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาต่างๆ แม้แต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยากที่สุด วิสัยทัศน์ของโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ได้กระตุ้นอย่างแรงกล้าให้เกิดการเจรจาเพื่อการปลดอาวุธ และการควบคุมกำลังทหาร ความคิดริเริ่มของโอบามาทำให้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจะแข็งแกร่งมากขึ้น

บุคคลที่ก้าวหน้าในการลงมือปฏิบัติเฉกเช่นโอบามานั้นหาได้ยากมาก โดยโอบามาคว้าความสนใจจากโลกเอาไว้ และมอบความหวังสำหรับอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชากรโลก การทูตของเขาจัดตั้งขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่า ผู้ที่จะเป็นผู้นำโลกต้องเป็นผู้นำบนพื้นฐานของคุณค่าและทัศนคติที่ประชากรโลกส่วนใหญ่เห็นร่วมกัน

เป็นเวลา 108 ปีแล้ว ที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ได้ขวนขวายที่จะกระตุ้นให้ประชากรโลกเห็นอย่างชัดตรงว่านโยบายระหว่างประเทศ และทัศนคติของโอบามาทำให้ปัจจุบันโอบามาเป็นโฆษกชั้นนำของโลก

คณะกรรมการฯ เห็นพ้องกับข้อเรียกร้องของโอบามา นั่นคือ "ขณะนี้ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในปัญหาความท้าทายระดับโลก โดยการลงมือปฏิบัติ"

เมืองออสโล นอร์เวย์ 9 ตุลาคม 2552

******

ปฏิกิริยาตอบรับของกรีนพีซ ต่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีโอบามา

"เราหวังว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีโอบามาจะทำให้เขากล้าหาญที่จะปฏิบัติตามความเชื่อมั่นของเขาในวิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความกล้าหาญเช่นนั้นจะกระตุ้นให้เขารับผิดชอบเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะภัยของมัน หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขาดการควบคุม จะสร้างหายนะร้ายแรงแก่สังคมของเรา โดยจุดชนวนการอพยพย้ายถิ่นหมู่มาก ความอดอยากหิวโหยหมู่มาก และ การสูญพันธุ์หมู่มาก มันจะเร้าให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ ทั่วโลก

"ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นผู้ได้รับเกียรติรางวัลโนเบลที่แท้จริงได้ เขาจะต้องพลิกกลับบทบาทการขัดขวางในปัจจุบันของประเทศเขาในการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อตกลงสำหรับสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรม มีเป้าหมายสูง และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ในเดือนธันวาคมนี้ เขาต้องใช้อำนาจของเขาในการป้องกันความขัดแย้งและหายนะภัยด้านสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น"

"โอบามามีโอกาสอย่างยิ่ง และเขามีความรับผิดชอบ เมื่อเดินทางไปรับมอบรางวัลโนเบลในออสโล ในวันที่ 10 ธันวาคม นั่นคือ ขาต้องเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติในกรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน เพื่อช่วยป้องกันหายนะภัยและความขัดแย้งด้านสภาพภูมิอากาศ"

เกิร์ด เลโพลด์
ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซ สากล

คุณเป็นส่วนหนึ่ีงของการผลักดันประธานาธิบดีโอบามาให้ร่วมประชุมสุดยอดโลกร้อน ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้ คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อ