24 ตุลาคม 2552

คุณจะผลักโลกเป่าลมลูกใหญ่ไปบนถนนในหัวหินได้ไกลแค่ไหน?

หลายกิโลเมตรได้ไหม วันนี้เราได้พยายามและกลิ้งไปได้ไกล 200 เมตร

วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ที่หัวหิน

ผู้นำประเ้ทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 คนกำลังประชุมที่โรงแรมดุสิตธานีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ความร่วมมือในภูมิภาค สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจโลก ภัยพิบัติ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้เผอิญว่าเป็นวันรณรงค์ทั่วโลกเพื่อยุติภาวะโลกร้อนด้วย

อาเซียน: จงจริงจังต่อการยุติภัยคุกคามโลกร้อน ASEAN: Get serious about climate threat! by you.

ดังนั้นเราจึงกลิ้งลูกโลกเป่าลมขนาดใหญ่ไปบนถนนที่นำไปสู่สถานที่ประชุม เพื่อบอกผู้นำของภูมิภาคให้จริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักโลกไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

อาเซียน: จงจริงจังต่อการยุติภัยคุกคามโลกร้อน ASEAN: Get serious about climate threat! by you.

เนื่องจากหัวหินเป็นสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี การรักษาความปลอดภัยจังเข้มงวดมาก ซึ่งเป็นโชคไม่ดีของเรา เราไม่สามารถกลิ้งลูกโลกไปถึงโรงแรมดุสิตธานี แต่ก็เหมือนกับผู้คนหลายหมื่นคนทั่วโลก เราได้แสดงให้ผู้นำโลกเห็นว่ามีเสียงเรียกร้องดังลั่นต่อการลงมือทำสิ่งที่ ถูกต้อง โดยการเห็นชอบข้อตกลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มแข็งในเดือนธันวาคม ณ กรุงโคเปนเฮเกน

กรีนพีซกำลังเรียกร้องอะไรอยู่ อ่านได้ที่นี่

อาเซียน: จงจริงจังต่อการยุติภัยคุกคามโลกร้อน ASEAN: Get serious about climate threat! by you.