เช้าวันนี้นักรณรงค์กรีนพีซ ได้เข้ายึดรถขุดของบริษัทผลิตกระดาษ APRIL
แล้ว 4 ตัว ในเขตคาบสมุทร กัมปาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อต้องการประกาศเจตนารมณ์ความต้องการอันเร่งด่วนในการยุติการตัดไม้ทำลายป่าในอินโดนีเซีย

การปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมสภาพของสภาพป่าและป่าพรุในอินโดนีเซียนี้ เป็นต้นเหตุใหญ่อันดับ 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก

เวลา 6.15 นาฬิกาวันนี้ นักรณรงค์กรีนพีซกว่า 50 คน ได้เข้ามาถึงพื้นที่ APRIL และหลังจากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมง ก็ได้ปิิดยึดรถขุด 3 คัน และแขวนป้ายผ้าที่เขียนว่า "OBAMA YOU CAN STOP THIS" (โอบามาหยุดทำลายป่าได้)

นอกจากนักรณรงค์ทั้ง 3 ทีมที่เข้าหยุดรถขุดแล้ว ยังมีนักรณรงค์์อีกทีมชูป้าย "Climate Crime" (อาชญากรรมทางสภาพภูิมิอากาศ) เพื่ออ้างถึงการกระทำที่บริษัท APRIL ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการทำลายป่านี้ ซึ่งเป็นการตัดไม้ทำลายป่าที่ผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด


Read the English version : http://weblog.greenpeace.org/climate/

Rin