ฟุกุชิมะ, 27 มีนาคม 2011 : ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีของกรีนพีซยืนยันว่าระดับรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะสูงถึง 10 ไมโครซีเวิร์ทต่อชั่วโมงในหมู่บ้าน Iitate ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กม. จากวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ-ไดอิชิ  และห่างออกไปประมาณ 20 กม. จากเขตอพยพพิเศษที่ทางการญี่ปุ่นประกาศระดับการรั่วไหลของรังสีดังกล่าวอยู่ในระดับสูงพอที่จะต้องมีการอพยพประชาชนเหล่านั้นออกนอกพื้นที่

"มีความชัดเจนแล้วว่าหมู่บ้านIitateไม่ปลอดภัยต่อคนในพื้นที่ที่จะอยู่อาศัยต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์เพราะอาจได้รับกัมมันตรังสีโดยตรงจากปริมาณสูงสุดที่ร่างกายสามารถรับได้ต่อปี ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเมื่อการปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่เป็นไปได้ต่อจากนี้มาจากการกลืนกินหรือสูดดมกัมมันตรังสีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น"

(ดูทั้งหมดที่นี่)

แผนที่ของวัดว่ากัมมันตภาพรังสีที่ทีมงานทำเมื่อวานนี้และวันนี้


View Map of Radiation Measurements by Greenpeace team in a larger map

Radiation experts at work in Japan