บัญญัติ จอมใจ อบต.ป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย จากช่างซ่อมรถสู่ช่างพลังงานชุมชน

 บัญญัติ  จอมใจ อบต.ป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย จากช่างซ่อมรถสู่ช่างพลังงานชุมชน

“ผมเข้าร่วมอบรมการทำพลังงาน ตอนแรกมีคนเข้าร่วมกว่า 20 คน หลังจากนั้นเหลือคนเดียวก็ยังตั้งใจผลิตพลังงานใช้เองอยู่ คนทำเกษตรอย่างพวกเราจะเอาแกลบทิ้งทำไม เตาแก๊สพลังแกลบตัวแรกถูกออกแบบมาให้ใช้กับแกลบอย่างเดียว ต่อมามีการผสมเปลือกแมกคาเดเมียและพืชที่หาได้ในชุมชน สามารถใช้เตาแก๊สยาวติดต่อกันนานถึง 3 ชั่วโมง เสียค่าไฟเดือนละประมาณ 4.50 บาท จากปกติต้องจ่ายค่าแก๊สถังละ 300 กว่าบา

การลดโลกร้อน ถ้ามุมมองของคนในประเทศคิดเหมือนกัน หันมาสนใจการร่อยหรอของทรัพยากร มีความพอดีกับความต้องการ มีความพอเพียงด้านพลังงาน จะทำให้การลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องคิดทบทวน เพราะต้นไม้ ป่าไม้ ธรรมชาติหาย นักลงทุนและอุตสาหกรรมได้ไฟฟ้าและเงิน ชาวบ้านได้มลพิษ สิ่งสำคัญคือตัวแทนในชุมชนต้องมีแนวคิดการผลิตพลังงานใช้เอง เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและลดความยากจนของชาวบ้าน”



บุญธรรม ใจโต ชุมชนที่แปลงกลิ่นเหม็นเป็นพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่

บุญธรรม ใจโต ชุมชนที่แปลงกลิ่นเหม็นเป็นพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่

“เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมเริ่มต้นจากการเอามูลสัตว์มาหมักก๊าซชีวภาพโดยใช้ถุงพลาสติก เป็นวิธีง่ายๆที่ดูจากรายการโทรทัศน์ จากนั้นเกิดกลุ่มเล็กๆ ของคนที่สนใจผลิตพลังงานใช้เองเหมือนกันจึงได้ติดต่อเพื่อขอเข้าอบรมต่อเนื่องกับทางรายการ ที่ฟาร์มมีนกกระทาประมาณ 3,000 ตัว เก็บขี้นก 3 วันครั้ง ใช้พลังงานที่ได้มาต้มไข่นกกระทาวันละ 4,000-5,000 ฟอง บางครั้งต้องต้มไข่ถึงวันละหมื่นฟอง ลงทุนเริ่มต้นที่ 2,000 บาท เทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายแก๊สถัง 7 ถัง แต่ต้นทุนก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้นี้สามารถใช้ได้นานถึง 3 ปีแล้วค่อยเปลี่ยนถุงหมักหากถุงเก็บก๊าซเต็ม   

การผลิตพลังงานเองสามารถลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชุมชน เนื่องจากบางพื้นที่มีการลงทุนเลี้ยงฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชนละแวกนั้น ก็แปลงกลิ่นเหม็นเป็นพลังงาน ชุมชนกับธุรกิจอยู่ร่วมกันได้ นอกจากนี้หมู่บ้านปลอดก๊าซแอลพีจี(LPG) ในอนาคต เพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ย่อมเกิดขึ้นได้หากเราและคนในชุมชนหันมาจริงจังกับการผลิตพลังงานใช้เองในครัวเรือน”

เด็กชายศานติ ธนธีรโชติ ห้องเรียนโฮมสคูล เยาวชนยุคพลังงานสะอาด จังหวัดนครสวรรค์

เด็กชายศานติ  ธนธีรโชติ ห้องเรียนโฮมสคูล เยาวชนยุคพลังงานสะอาด จังหวัดนครสวรรค์

“เราอยากกินข้าว เราต้องปลูกข้าว เราอยากใช้พลังงาน เราต้องผลิตพลังงานใช้เอง” จุดเริ่มต้นของความสนใจเรื่องพลังงาน มาจากคุณพ่อที่สนใจที่มาของขยะ อย่างเช่นขวดน้ำ ทุกอย่างที่ผลิตขึ้นล้วนใช้พลังงานทั้งสิ้น ผมจึงอยากมีความรู้มากกว่านี้ คุณพ่อและผมช่วยกันค้นหาข้อมูลและเพิ่งมีโอกาสเข้าร่วมการซ่อมแผงโซล่าเซลล์ การที่เซลล์ดังกล่าวเสียแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด มันคงสู้ไม่ไหว แต่การซ่อมสามารถทำได้ง่ายและราคาถูกเพียงแค่ 500 บาท   

การแยกขยะเพื่อจัดการพลังงานในอนาคตเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยเฉพาะคุณครู มักสอนให้เด็กแยกขยะ แต่ผู้สอนมักไม่ได้ทำอย่างที่สอนเด็กไว้ ผมเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานฟรี หากมีการกระจายความรู้เพื่อให้เกิดการผลิตพลังงานใช้เองเยอะๆ  เทคโนโลยีแบบนี้น่าสนใจ”