กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด(Solar Generation) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมหัวคิด "เตาพลังงานแสงอาทิตย์" ใน มหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 2 "พลังงานชุมชนภาคใต้ พอได้แหละ" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ีผ่านมา

กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากกลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นโดยมีแนวคิดให้ลงมือทำเองได้จากการใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ประกอบอาหารได้จริง และยังสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบการเรียนรู้ศักยภาพของแสงอาทิตย์ให้แปรเป็นพลังงาน โดยทำเป็น "เตาพลังงานแสงอาทิตย์" ให้เด็กๆได้ศึกษาอีกด้วย

ชมขั้นตอนการประกอบ "เตาพลังงานแสงอาทิตย์" จากน้่องๆกลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด(Solar Generation)ได้จากสไลด์ข้างล่างนี้