เราชอชื่นชมพูมาซึ่งเป็นบริษัทเสื้อผ้ากีฬาใหญ่อันดับสามของโลกที่ออกมาประกาศให้คำมั่นว่าได้ออกมาประกาศว่าจะลดการปล่อยสารเคมีอันตรายจากกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมดภายในปี 2563

การรณรงค์ล้างสารพิษของเราผ่านมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว และยังแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงสิ่งที่เป็นไปได้ เมื่อนักกิจกรรมและผู้บริโภคมีความต้องการเห็นอุตสาหกรรมก้าวไปในทางที่ถูกต้อง

ยกแรกของการประลองการเป็นผู้นำล้างสารพิษเป็นของพูมา ซึ่งได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังผู้ร่วมแข่งขันว่าการยอมยอมรับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้และปล่อยสารเคมีอันตรายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้

ประจักษ์พยาน

วันนี้เราต้องขอขอบคุณพูม่าที่เป็นแรงผลักดันในอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะแสดงให้ไนกี้และอาดิดาสเห็นว่าข้อเรียกร้องนั้นทำได้ การรณรงค์เรียกร้องจากนักกิจกรรมกรีนพีซและผู้บริโภคได้เกิดขึ้นตลอดระหว่างสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ที่อาคารสำนักงานใหญ่ และร้านค้าที่ตั้งอยู่ย่านถนนที่มีผู้คนคับคั่ง รวมทั้งการเต้นถอดเสื้อผ้า(สกปรก) ที่พร้อมเพรียงกันใน 29 เมืองทั่วโลก

คำแถลงการณ์ของพูมาได้รวมถึงสิ่งสำคัญใน รายงาน "เสื้อผ้า(สกปรก)"ที่กรีนพีซเรียกร้องคือ การเปลี่ยนแปลงระบบภายในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอโดยอาศัยหลักการป้องกันไว้ก่อนในการบริหารจัดการสารเคมี การกำหนดกรอบระยะเวลาในการบรรลุ “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” โดยลดและยุติการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตและในผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการย้อมที่ก่อมลพิษมาก นอกจากนี้ พูมายังได้ระบุว่าจะจัดทำแผนปฏิบัติการให้เสร็จภายในแปดสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ดังกล่าว

กรีนพีซจะจับตามองอย่างใกล้ชิดในความคืบหน้าในการลงมือปฏิบัติของพูม่า และพูม่ายังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกนั่นคือการเปิดเผยข้อมูลสารเคมีอันตรายที่ถูกปล่อยออกมาทั้งหมดจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าทั้งหมด

ความท้าทายอย่างต่อเนื่อง

ทั้งไนกี้และอาดิดาสต่างได้ตอบสนองการรณรงค์ "เสื้อผ้าสกปรก" ของกรีนพีซ แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นบริษัทล้าหลังในการปฏิบัติอย่างจริงจังด้านการจัดการสารเคมี ดังนั้นบริษัททั้งสองต้องมีความกล้าที่จะให้คำมั่นที่ชัดเจนและก้าวเป็นผู้นำสู่อนาคตปลอดสารพิษ

ทั้งสองบริษัทยังมีโอกาสที่จะช่วงชิงการเป็นผู้นำจากพูม่า โดยการให้คำมั่นเช่นเดียวกันและลงมือปฏิบัติในการยุติการใช้และปลดปล่อยสารเคมีอันตรายจากกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง

คุณร่วมกับเราหรือยัง?

เป็นเวลาร่วมปีที่กรีนพีซได้ศึกษาตรวจสอบอย่างระมัดระวังจนสามารถเชื่องโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างมลพิษทางน้ำในแม่น้ำแยงซี กับโรงงานฟอกย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้า และเชื่อมต่อถึงบริษัทเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ต่างประเทศเช่นไนกี้ อาดิดาส และพูม่า

คุณสามารถร่วมผลักดันไนกี้และอาดิดาสด้วยการแบ่งปันบล็อกนี้ แบ่งปันวิดีโอ “ล้างสารพิษ” หรือวิดีโอ “ถอดเสื้อผ้า (สกปรก)” ด้านบนและร่วมลงชื่อในคำร้องของเราถึงไนกี้ และอาดิดาส

แต่ก่อนที่จะแชร์บล็อกหรือวีดีโอ เราอยากทราบว่าคุณคิดว่าใครจะเป็นแชมป์อนาคตปลอดสารพิษเป็นรายต่อไป: