รัฐมนตรีญี่ปุ่น นายโกชิ โฮโซโน ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท TEPCO และทางรัฐบาล ดำเนินการแผนงานในระยะที่ 1 ได้ลุล่วงสมบูรณ์ในการควบคุมวิกฤตนิวเคลียร์ฟูกูชิม่า แต่น่าเสียดาย เพราะดูเหมือนว่าเราจะได้ยินแต่ลมปากอย่างเดียว การดำเนินการที่จำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องคุ้มครองประชาชนนั้นยังไม่เกิดขึ้นเลย

วิกฤตนิวเคลียร์ฟูกูชิม่ายังไม่ยุติลงและยังคงควบคุมไม่ได้ ทั้งบริษัท TEPCO และรัฐบาลประสบความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของตนเอง จากการเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับเงื่อนเวลาที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจว่า วิกฤตนิวเคลียร์ครั้งนี้เป็นเรื่องปกติ แทนที่จะยอมรับว่าเป็นวิกฤตที่จะต้องอาศัยเวลานับทศวรรษในการจัดการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเสถียรภาพของเตาปฏิกรณ์ที่ฟูกูชิม่า การรั่วไหลอย่างต่อเนื่องของน้ำที่มีการปนเปื้อน และความล้มเหลวของระบบบำบัด เป็นต้น และที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือ การดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสในการตรวจวัดสารกัมมันตภาพรังสี และขาดการดำเนินการอย่างเพียงพอ ทำให้เราได้ยินได้ฟังข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวัวควายที่มีการปนเปื้อน เป็นต้น

ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลการตรวจวัดที่เป็นทางการแสดงให้เห็นการรั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนทั้งในมหาสมุทรและในดิน ซึ่งไม่ได้มีการรายงานจาก TEPCO แต่อย่างใด และปัญหาดังกล่าวก็ใหญ่หลวงกว่าที่คิดไว้ ปัญหาที่สำคัญก็คือ มีเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเปิดเผยสู่สาธารณะเกี่ยวกับการตรวจวัดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี ทำให้สาธารณะไม่ได้ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนในดินและมหาสมุทร รวมถึงความเสี่ยง และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการที่ประชาชนควรจะดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการรับรังสีดังกล่าว

ทุกอย่างจะไม่กลับสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน แต่ทั้ง TEPCO และรัฐบาลญี่ปุ่นกลับพยายามบอกเราว่า ทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติได้ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนได้ ข้อเท็จจริงอันน่าเศร้าก็คือ เราจะต้องใช้เวลานานนับทศวรรษทีเดียวกว่าเตาปฏิกรณ์จะกลับสู่สภาวะปกติได้ และกว่าที่กากนิวเคลียร์ภายในเตาปฏิกรณ์จะถูกกำจัดไป และมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม รวมถึงกว่าที่การปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีที่แพร่กระจายไปจะถูกจำกัดบริเวณลงได้

ประชาชนยังต้องดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนอย่างมาก ดังเช่นในฟูกูชิม่า โดยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำอย่างเพียงพอและเหมาะสม การไม่ให้ความสนใจกับระเบิดเวลาที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้และยังคงยืนกรานอยู่แบบเดิมว่า รังสีในระดับต่ำ ไม่ก่ออันตราย ทั้งๆที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์และหลักการที่ยอมรับกันในระดับสากลในเรื่องการป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและยอมรับไม่ได้

TEPCO และรัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อหยุดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากเตาปฏิกรณ์ที่ถูกทำลายลงที่มีการรั่วไหลลงสู่มหาสมุทรและในดิน รวมทั้งเร่งเปิดเผยข้อมูลการรั่วไหลการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ และเร่งดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสุขภาพและชีวิตของประชาชน

รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งและสร้างความมั่นใจว่า ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองป้องกันที่เหมาะสมจากระดับรังสีที่เพิ่มขึ้นในบริเวณที่มีการปนเปื้อน รวมทั้งในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลไปจากพื้นที่อพยพที่มีอยู่ ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน รวมถึงความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถอพยพออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงจากสารกัมมันตภาพรังสีด้วย

สิ่งที่ขาดหายไปก็คือ แผนและการดำเนินการที่รัดกุมและเพียงพอที่จะจัดการกับการรับสารกัมมันตภาพรังสีและการปนเปื้อนที่สูงขึ้นในระยะยาวจากฟูกูชิม่า ครอบครัวที่มีเด็กและสตรีมีครรภ์ จะต้องถูกย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ต้องมีการดำเนินการติดตามตรวจสอบอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ในลักษณะที่เป็นระบบและโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารที่แพร่กระจายออกไป แม้แต่ในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเตาปฏิกรณ์ที่ฟูกูชิม่าก็ตาม

หากยังไม่มีการดำเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว การพูดหรือการประกาศใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินการต่อวิกฤตนี้ ก็ถือว่าไร้ผลและนับเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเท่านั้น