โดยปกติแล้วผมไม่มีอะไรที่ต้องทำมากในวันที่ 6 สิงหาคม นอกจากใช้เวลาในวันอันร้อนอบอ้าวระลึกถึงเหตุระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิม่าในปีพ.ศ. 2488 ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน ผมก็จะส่งความเสียใจไปยังผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์นั้นและภาวนาให้เกิดสันติภาพและขอให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

แต่ในวันที่ 6 สิงหาคมปีนี้ ผมรีบเดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองฟูกูชิมาที่จะมีการสุ่มตรวจวัดปริมาณกัมมันตรังสีจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีของกรีนพีซ

พวกเราได้เข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้แล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นพื้นผิวดินด้านบนได้ถูกตักออกไปเพื่อเป็นการลดปริมาณการปนเปื้อนกัมมันตรังสีบนสนามเด็กเล่น ตั้งแต่นั้นมา ทั้งทางโรงเรียนและผู้ปกครองก็ได้เฝ้าระวังระดับกัมมันตรังสีทั้งในบริเวณสนามเด็กเล่น บริเวณด้านในและด้านนอกของโรงเรียน เช่นด้านนอกประตูโรงเรียน โดยรวมก็คือทุกที่ที่เด็กๆใช้และเล่น

ทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้พบจุดที่มีกัมมันตรังสีสองสามแห่ง จึงขอให้เราทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ดินอย่างละเอียด

หลังจากที่เราเตรียมแผนที่ที่ถูกต้องแม่นยำของบริเวณที่ต้องสำรวจแล้ว เราก็สุ่มตัวอย่างโดยครอบคลุม ณ จุดนั้นและบริเวณอื่นๆเพื่อใช้เป็นตัวแทนของพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน

เราวัดค่าอัตราการได้รับกัมมันตรังสีที่ระดับความสูง 10 ซม. 50 ซม.และ 1 ม. เหนือพื้นดิน ในกว่า 100 จุดทั่วทั้งบริเวณสนามเด็กเล่นและตัวอาคาร โดยอาศัยระบบกริดเพื่อหาบริเวณที่ดีที่สุดสำหรับการสุ่มตัวอย่าง

จากนั้น เรากำหนดบริเวณที่ต้องการสุ่มตัวอย่างและเก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 2 ซม.ปริมาณ 500 กรัม และเก็บตัวอย่างจากบริเวณเดียวกันแต่มีความลึกสองระดับ คือที่หน้าดินและที่ความลึก 5 ซม. เราได้ตัวอย่าง 7 แห่งจากบริเวณที่ต่างกัน และคาดว่าจะได้รับผลการวิเคราะห์ในเร็ววันนี้ และหากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนกัมมันตรังสีสูง เราจะเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อปกป้องเด็กๆ รวมทั้งให้รัฐบาลเร่งหาแหล่งสนับสนุนด้านการเงินและเตรียมการเพื่ออพยพเด็กๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่อันตรายออกไป

ระหว่างที่เราทำการสุ่มตัวอย่างนั้น ผมสังเกตว่ามีความพยายามอย่างมากในการลดการสัมผัสกับกัมมันตรังสีในหลายๆแห่งในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น ณ บริเวณหนึ่งมีการวางขวดขนาด 2 ลิตรกว่าร้อยขวดกองสุมไว้เพื่อกันไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณจุดที่มีกัมมันตรังสี วิธีนี้ไม่ได้ช่วยกันรังสีแกมมาแต่เป็นการกันเด็กๆไม่ให้เดินเข้าไปใกล้หรือเข้าไปเก็บลูกบอลที่ถูกปาเข้าไปตกบนดินบริเวณนั้น ของเล่นส่วนใหญ่ของเด็กๆถูกล้างทำความสะอาดหลายครั้งด้วยน้ำยาที่ปราศจากสารพิษซึ่งเป็นวิธีที่ผ่านการทดลองมาแล้วว่าช่วยลดระดับกัมมันตรังสีได้

ตลอดทั้งวันนั้น ผู้ปกครองที่มีความกังวลมากมายมาเฝ้าสังเกตการณ์การทำงานของพวกเราและช่วยจัดหาน้ำเย็นและผ้าเย็นให้ (ซึ่งดีมากในวันที่ร้อนมากขนาดนั้น) เมื่อใดก็ตามที่เราหยุดพัก แจน นิกกี้และผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนของเราจะถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มผู้ปกครองซึ่งเต็มไปด้วยคำถามมากมาย

วันนั้นเป็นวันที่ร้อนมากและในช่วงขณะหนึ่ง ก็ทำให้ผมระลึกถึงฮิโรชิม่า แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรต่อหน้ากลุ่มผู้ปกครองซึ่งพยายามอย่างมากที่จะปกป้องลูกๆของพวกเขาในเมืองฟูกูชิมาจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ.2554 นี้