“เมื่อกล่าวถึงวรรณคดีไทย เรามักคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่หล่อหลอมคนไทยในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อต่างๆ มีตัวละครมากมายที่น่าจดจำและเป็นอยู่ในหัวใจของเราทุกคนมาช้านาน  เมื่อตัวละครไทยคือตัวชูโรงความเป็นไทย ไฉนเลยในโลกปัจจุบัน ตัวละครจะไม่พูดเรื่องพลังงานซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของเราเช่นกัน หนังสือจด “เริ่มที่เรา...ปฏิวัติพลังงาน” เล่มนี้จึงเป็นจุดร่วมของโลกวรรณคดีกับโลกปัจจุบันในการปฏิวัติพลังงาน โดยไม่มีเจตนาบิดเบือน ความสวยงามของวรรณคดีไทยแต่เป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวละครในวรรณคดี ไทย เราจะได้พบกับ ท้าวแสนปม แก้วหน้าม้า  ลิลิตพระลอ พระอภัยมณี ไกรทอง สังข์ทอง ปลาบู่ทอง และพระสุธน มโนราห์ มาโลดแล่นในโลกพลังงานอย่างน่าอัศจรรย์”

“กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาด ( Solar Generation) กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว“หนังสือจด “เริ่มที่เรา...ปฏิวัติพลังงาน” ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านได้ จดดี ที่ทำขึ้นเพื่อสรุปความคิดรวบยอดของการปฏิวัติพลังงานด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งตกผลึกจากงานมหกรรมพลังงานในแต่ละภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และภาคใต้ ตลอดปี ๒๕๕๔ นี้ หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อเด็ก เยาวชนและนักทำได้ที่มีพลังในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบรู้ทัน และมีใจรักในสิ่งแวดล้อมและบ้านเกิดของตน”
 

เชิญอ่านด้วยใจ และคุณจะพบหัวใจพองโตที่มีแต่ให้

                                    คลิกที่รูปหนังสือเพื่อเพื่ออ่านในรูปแบบ ebook  “หนังสือจด “เริ่มที่เรา...ปฏิวัติพลังงาน" พิมพ์ออกมา ๖,๐๐๐ เล่ม  ซึ่งจะกระจายไปตามโรงเรียน มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเครือข่ายเยาวชนด้านพลังงานในจังหวัดต่างๆตามรอยมหกรรมพลังงานปี ๒๕๕๔ ดังนี้ ฉะเชิงเทรา  ตราด ระยอง เชียงราย ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุรินทร์ กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และสมุยและกรุงเทพฯ”

ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ Pdf