เนื่องในวันน้ำโลกปีนี้ เน้นให้เห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะเรื่อง"น้ำ" กับ "ความมั่นคงทางด้านอาหาร" เราต้องใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ แต่ตอนนี้แหล่งน้ำของเรากำลังกลายเป็นที่รองรับสารพิษจากกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งเราตรวจพบสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 "นักกิจกรรมรณรงค์กรีนพีซ จึงร่วมประกาศเจตนารมณ์แห่งการทำงานเพื่อน้ำ เพื่อสัตว์ เพื่อตัวเราเอง และเพื่อลูกหลานในอนาคต ผู้ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ” ผ่านการการแสดงเสภา ในตอน "เสภาพิทักษ์รักษ์ธารา" ขอเชิญรับฟังรับชม ณ บัดนี้ขอเชิญ ทัศนา เถิดหนาท่าน   ผู้อยู่เหนือ โรงงาน เหนือมลพิษ
กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงอุตฯ หยุดพินิจ  บรรดาพิษ มากมี ในวารี (เอย)
   
(เอย) ทั้งบึงคราง คลองบาง นางเกร็งแท้   หัวอกแม่ มัจฉา เพลานี้
ประคองครรภ์ หนีเคราะห์ เพราะวารี   ระคนสี ฟอกเสี่ยง ลูกเบี่ยงเบน
   
(เอ้ย) ปักษี ปรีดา มาลงสรง  ล้างอนงค์ ปีกหาง ยังเหลือบเห็น
ตะกรันน้ำ ตะกอนดิน ตะกั่วเลน   จิกปลาเป็น เล่นปรอท มาหลายปี
เห็นพรานบุญ ตาเหลือก กระเดือกน้ำ   นิคมทำ ซ้ำดีบุก สังกะสี
ปลาจับกุ้ง พรานก็มุ่ง จับกินรี      คงเสียที มะเร็งร้าย ไปตามกัน
   
(บัดนั้น) ปทุมสอง คลองท่า มหาวงศ์    ตะเภาแก้ว โจนลง ทั้งองค์นั่น
ตะเภาทอง น้องรัก ซักผ้าพลัน   ประเคนพิษ ลงบาดาล บรรลัยสิ!
กวนประสาท ชาละวัน สืบพันธุ์เพี้ยน  โอ้!หัวเทียน ไกรทองฝ่อ ก็คราวนี้
ทั้งคลองแค หันมาแล เอ็น.พี.อี. เลิกโนนีล ฟีโน อิท๊อกซิเลท
   
(เอ้ย) เงือกน้อย ลอยอ่าว ไม่เข้าถ้ำ   ผีเสื้อน้ำ เซสลบ ระบบนิเวศ
สินสมุทร โศกา น้ำตาเล็ด     เตือนสิบเอ็ด เคมี ที่อันตราย
   
(เอย) แม่มัจฉา ว่ายมา ถึงบางปู   พิษสำโรง หัวลำพู ไม่รู้หาย
ผักหรือปลา ก็แคร์ค่า อนามัย  มิลลิกรัม ทำได้ ที่นายทุน (เอย)
   
เอย เยอ เอ่อ เออ เอ๊อ เอ่อ เอิง เอ๊อ เอิง เอย...  
ขอคันฉ่อง ส่องไทย ให้แคล้วคลาด  แผนประกาศ ลดภัย ให้เหลือศูนย์
ผดุงลูก คงคา ที่อาดูร    วอนค้ำจุณ ผู้สะอาด ให้พัฒนา (เอย)
   
เอ๊อ เอ่อ เอิง เอ๊อ เอิง เอย...เอ้ย เฮ เฮ เฮ้ เห่ เฮ เฮ...เฮ เฮ เฮ เฮ้ เฮ เฮ เห่ เฮ เฮ...
   


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กรมโรงงานรับรายงานกรีนพีซพบสารพิษระดับร้ายแรง
เสื้อผ้าสกปรก: ปัญหาที่ยังคงถูกละเลย