กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย เนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ขอเชิญชวนใหทุกคนใช้โอกาสในวันนี้ หยุดคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม คูมิ ไนดู ผู้อำนวยการบริหารกรีนพีซสากล กล่าวในวันนี้ว่า 

วันนี้ ที่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ข้าพเจ้าหยุดและไตร่ตรองว่าเรากำลังอยู่ ณ จุดใด ในการต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้าพเจ้ามองว่า  เรากำลังไปได้ดีอย่างมั่นคงและมีพลัง มีความก้าวหน้าและความสำเร็จหลายด้านที่เราสามารถยกมาเฉลิมฉลองได้เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้ โดยเฉพาะการขยายตัวและการตื่นตัวของภาคประชาสังคมที่หันมาสนใจประเด็นของความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวโยงกัน

 
 

ในขณะเดียวกัน ขณะนี้ในหลายประเทศกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ตึงเครียดทั้งทางการเมืองและกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาผิดและลงโทษทำให้เกิดความกลัว จนไม่กล้าที่จะต่อต้าน จนกลายเป็นความ "เย็นชากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 

เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์เช่นนี้ ข้าพเจ้าได้รับพลังจากตัวอย่างของผู้ที่ปฏิเสธที่จะก้มหัวให้กับการข่มขู่ ข้าพเจ้านึกถึง ท่านคานธี ผู้ซึ่งได้ฝากแนวคิดและแนวทางการต่อสู้ที่ทำให้เราอบอุ่นและเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม 

"เริ่มแรก พวกเขาไม่สนใจคุณ แล้วพวกเขาก็หัวเราะเยาะคุณ

 แล้วพวกก็เขาต่อสู้กับคุณ แล้วคุณก็ชนะ" 

‘First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win.’