ประชาชนทั่วโลกพร้อมที่จะปลดแอกจากพลังงานฟอสซิล คุณล่ะพร้อมที่จะเข้าร่วมหรือไม่?

สัปดาห์นี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้โลกปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล กิจกรรม Break Free คือคลื่นพลังของบุคคล ชุมชน องค์กรระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ที่ยืนหยัดต่อต้านเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานสกปรก พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งพลังงานหมุนเวียน

นักปั่นจักรยานในเมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เริ่มต้นการเคลื่อนไหวกิจกรรม Break Free เมื่อวันที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมขี่จักรยานในโครเอเชียและในชุมชนท้องถิ่น ประมาณ 1,500 คน ในอิสราเอล มีกิจกรรมรณรงค์เรื่องมลพิษทางอากาศที่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนอกจากนี้ ในกลุ่มประเทศแถบอาหรับได้เปิดตัวเกมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ยุติเชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่มพันธมิตรในภาคประชาสังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากถ่านหินมาร่วมชุมนุมกันที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลรายใหญ่

ความเข้มแข็งของการเคลื่อนไหวที่เปิดกว้างและจำนวนของผู้เข้าร่วมที่มากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ การเคลื่อนไหวนี้ได้ทลายความแตกแยก และรวมความยุติธรรมทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม ผู้หญิงและชนพื้นเมือง ที่มาจาก 40 ประเทศทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

จากประเทศชิลีถึงไทย จากแอฟริกาใต้ถึงโปแลนด์ ผู้คนเรียกร้องเพื่อที่จะมีอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวของพวกเราสมควรที่จะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ บริโภคน้ำที่สะอาด และมีเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อมลพิษและทำให้ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ตกอยู่ในความเสี่ยง

กิจกรรมการประท้วงเพื่อปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

Break Free เป็นเวทีสำหรับกิจกรรมที่รวมพลังของผู้คนให้เป็นหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทั่วโลก ขณะนี้คนลงทะเบียนจัดกิจกรรมรณรงค์มากกว่า 80 กิจกรรมและคาดว่าจะมีมาเพิ่มเติมอีกเราพร้อมใจที่จะยืนเคียงข้างชุมชนเหล่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อนาคตที่ปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิสจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน มันถึงเวลาแล้วที่เราจะยืนหยัดต่อสู้กับคนที่พยายามกีดขวางเราจากการปลดแอกพลังงานสกปรก คุณสนใจเข้าร่วมกับเราหรือไม่?

ร่วมลงชื่อรณรงค์ 

Agustin Maggio  ผู้นำกิจกรรมรณรงค์ Break Free กรีนพีชสากล


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่