วันปลอดรถโลก CAR-FREE DAY 22 กันยายน 2550

 ที่มาของวันปลอดรถโลก
วันปลอดรถโลกเป็นวันที่ประชาชนในเมืองต่างๆ เฉลิมฉลองวันที่ปราศจากเสียงดัง ความเครียด และมลพิษที่มาจากรถยนต์ ทุกๆ ปีในวันที่ 22 กันยายน ผู้คนทั่วโลกจัดงานทั้งเล็กและใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นทางเลือกนอกเหนือจากรถยนต์

 


วันปลอดรถโลกเริ่มจัดขึ้นในช่วงวิกฤติน้ำมันในต้นค.ศ. 1970 และได้มีการจัดงานวันปลอดรถหลายงานในเมืองต่างๆ ในยุโรปในช่วงต้นค.ศ. 1990 สำหรับวันปลอดรถนานาชาติจัดขึ้นในยุโรปในพ.ศ.2533 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสำหรับการรณรงค์ "อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถ" ของสหภาพยุโรป โครงการรณรงค์นี้พัฒนาไปเป็นสัปดาห์แห่งการเคลื่อนไหวร่างกายในยุโรป

 


ในพ.ศ.2543 นิตยสาร Car Busters (ผู้ริเริ่มเครือข่ายปลอดรถโลก) ได้ประกาศเรียกร้องให้มี "วันปลอดรถโลก" เพื่อให้เข้ากับวันปลอดรถโลกของยุโรปในวันที่ 22 กันยายน ตั้งแต่นั้นมาเครือข่ายปลอดรถโลกได้เดินหน้าเชิญชวนให้นักกิจกรรมและประชากรให้จัดงานวันปลอดรถโลกในวันที่ 22 กันยายนหรือวันใกล้เคัยง

* การผลิตรถ 1 คันปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ 4 ตัน และสารก่อมลพิษอื่นๆ เกือบ 317.51 กิโลกรัมออกสู่บรรยากาศ

* หากประชาชน 1 คน ใช้ระบบขนส่งมวลชนตลอด 1 ปี แทนการขับรถไปทำงาน จะสามารถลดการปล่อยแก๊สเหล่านี้ออกสู่บรรยากาศ: ไฮโดรคาร์บอน 4.2 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์ 64.5 กิโลกรัม และ ไนโตรเจนออกไซต์ 2.3 กิโลกรัม นอกจากนี้รถบัสขนาด 40 ฟุตยังเท่ากับ รถยนต์ 58 คัน

 


*กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้* ขอเชิญร่วมรณรงค์ขี่จักรยาน ลดโลกร้อนในวันปลอดรถ Car-Free Day ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550 จากสนามศุภชลาสัย – ลานคนเมือง – สนามศุภชลาสัย รวมระยะทาง 12.51 กิโลเมตร

 

อาสาสมัครและ ผู้สนับสนุนกรีนพีซกรุณายืนยันการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 ที่โทร. 02 357 1921 เพื่อนัดหมายจุดนัดพบ

 


*หมายเหตุ* ผู้ใดที่ไม่มีจักรยานเรามีจักรยานเตรียมไว้ให้ค่ะ


เรามาขี่จักรยานเพื่อรณรงค์ให้คนไทยลดการใช้รถยนต์เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นกันเถอะ--พันธกิจของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

"เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม

 

เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม

 

พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาด

 

ด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี"Greenpeace Southeast Asia's Mission Statement

 

"Safeguard environmental rights,

 

Expose and stop environmental crimes,

 

Advance clean development."กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :

http://www.greenpeace.or.th