สวัสดีครับ นักกิจกรรมกรีนพีซ

สัปดาห์นี้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจะประชุมในกรุงเทพฯ เพื่อตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับทางเลือกด้านพลังงานในอนาคตสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางของแผนการของพวกเขาจากการลงทุนกับพลังงานนิวเคลียร์ ให้หันมาลงทุนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล และ พลังความร้อนใต้พิภพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับพวกเราทุกคน

ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเดินขบวน “อาเซียนไม่เอานิวเคลียร์” ในวันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 5 สิงหาคม 2551) เพื่อเรียกร้องให้การประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานแห่งอาเซียน ไม่หารือเรื่องพลังงานนิวเคลียร์

รายละเอียดของการเดินขบวนมีดังนี้

วันที่: อังคาร 5 สิงหาคม
จุดนัดพบ: Bangkok Art Gallery (ตรงข้ามมาบุญครอง)
เวลาเริ่มเดินขบวน: 16.00 น.
เส้นทางการเดินขบวน: จาก Bangkok Art Gallery ไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล และเดินขบวนบน Skywalk กลับมายังสยามสแควร์

พลังงานนิวเคลียร์: ภัยเสี่ยงที่น่าสะพรึงกลัวต่อความปลอดภัยของพวกเรา และไม่ใช่คำตอบของความมั่นคงด้านพลังงาน

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ดำเนินการอยู่ในโลกมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติ มีการพบข้อบกพร่องด้านคุณภาพและความปลอดภัย 1,500 อย่างในการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ในฟินแลนด์ ซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์สมัยใหม่

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดจากอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิล แต่มีผู้ประมาณการว่ามากกว่า 100,000 คน

มลพิษด้านกัมมันตภาพรังสีจากพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุเท่านั้น แต่เกิดขึ้นทั้งวงจรของพลังงานนิวเคลียร์ ทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพวกเราอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้น พลังงานนิวเคลียร์ทำให้พวกเราตกอยู่ในความเสี่ยงของอาวุธที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ก่อการร้ายใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นอาวุธ หรือรถขนส่งนิวเคลียร์อาจเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย

พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกากนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 200,000 ตัน ที่พอกพูนทั่วโลก ซึ่งจะยังคงอันตรายถึงเสียชีวิตเป็นเวลาหลายแสนปี ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยของการจัดการและกำจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่อันตรายร้ายแรงในระยะยาว แม้ว่าจะมีการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ และมีการวิจัยหลายทศวรรษก็ตาม

วีธีแก้ปัญหาที่แท้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน คือ พลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย์ที่ยั่งยืน ราคาถูก และปลอดภัย และ ประสิทธิภาพทางพลังงาน

ผมหวังว่าจะได้พบกับพวกคุณในวันอังคาร มาร่วมกันเดินขบวนเพื่อพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใส สะอาด และ ปลอดภัย

ขอบคุณครับ
ธารา บัวคำศรี
ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-------English
-------

Dear Activist,

This week the Energy Ministers of ASEAN countries will meet in Bangkok to take important decisions regarding the future energy choices for the region. We have an opportunity to steer them away from their plans to invest in nuclear energy and instead invest in tapping the abundant sources of renewable energy such as solar, wind, biomass and geothermal to ensure energy security for all of us.

Join our "Don't Nuke ASEAN" march next Tuesday demanding that nuclear energy be taken off the table at the AMEM summit.
Here are the details of the march:

Date: Tuesday 5th
Meeting point: Bangkok Art Gallery (opposite MBK Center)
March starts at: 4:00pm
Route of the March: From BKK Art Gallery to Intercontinental Hotel and marching on Skywalk back to Siam Square.

Nuclear power - a frightening risk to our safety and no answer to
energy security:

All operating reactors in the world have inherent safety flaws. 1,500
quality and safety defects have already been found in the construction
of the new reactor in Finland, described as state of the art.

Today, the precise death toll of the Chernobyl accident remains unknown but it is estimated to be more than one hundred thousand.

Radioactive pollution from nuclear power happens not only when there is an accident, but throughout the nuclear cycle, continuously harming our environment and health.

Furthermore, nuclear power puts us at risk of increased proliferation, terrorists getting nuclear materials or a nuclear reactor or nuclear transport being potential terrorist target.

Nuclear power produces nuclear waste, including the 200 000 tons of spent fuel amassed worldwide. This will remain deadly for hundreds of thousands of years. There is no safe solution to the long term management and disposal of hazardous radioactive waste despite billions of dollars in investment and decades of research.

The real solution for ensuring energy security is sustainable, cheap and safe decentralised renewable energy and energy efficiency.

I look forward to seeing all of you on Tuesday. Together, let's march towards a brighter, cleaner and safer future for Thailand.

Thank you,
Tara Buakamsri
Campaign Manager
Greenpeace Southeast Asia