กรีนพีซขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และผู้ที่สูญเสียคนใกล้ชิด

กรีนพีซมีความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่มีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ เช่น สารเคมีหรือโรงกลั่นน้ำมันจากรายงานของสื่อมวลชน เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 12 เครื่องในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4 แห่ง ต้องหยุดการทำงาน และยังไม่มีการรั่วไหลของรังสีในขณะนี้ กรีีนพีซยังกังวลต่อความเสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากคลื่นสึนามิ เช่นที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ซึ่งระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์และที่เก็บกากกัมมันตรังสีอาจได้รับความเสียหาย แม้ว่า จะมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะหยุดการทำงานลง เตาปฏิกรณ์ยังต้องมีการหล่อเย็นและนำ้ที่ใช้หล่อเย็นจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงควา มเสี่ยงจากความร้อนจัดและการหลอมละลายของแท่งเชื้อเพลิง

กรีนพีซได้ทำการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เราหวังว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระกรณีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และรายงานให้สาธารณะได้ทราบ