บรรดาเราเหล่า Solar Generation จากหลายมหาวิทยาลัยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลาสองทุ่มครึ่ง ของวันที่ 3 ธันวาคม 2551

เช้าวันที่ 4 ธันวา เราเดินทางถึงตัวเมืองลำปางอย่างปลอดภัย รถตู้พาเรามุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2551 เรามีภารกิจนอกห้องเรียนร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้ นั่นคือ ภารกิจกู้วิกฤตโลกร้อน ภารกิจในการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าเพื่อปกป้องอนาคตของพวกเราทุกคน

วันนี้เราได้เรียนรู้การต่อสู้ทางด้านสิทธิของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากถ่านหินในเหมืองแม่เมาะ จากลุงนะ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ

หลังจากนั้น พี่น้ำ จากกรีนพีซได้พูดคุยถึงวิกฤตพลังงานให้น้องๆ ฟัง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในบ้านเรา

ลุงนฤดล ประธานเครือข่ายฯแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้ให้พวกเรา


ช่วงบ่าย เราแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่องพลังงานหมุนเวียนพร้อมเรียนรู้ภาคปฏิบัติในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ อีกกลุ่มหนึ่งเรียนรู้การทำฝายแม้ว พร้อมลงมือปฏิบัติ ขุดดิน ถางหญ้าปรับพื้นที่ ขนอิฐบล็อกเพื่อเพื่อจะก่อฝาย

อาการของกลุ่มฝาย (ซึ่งเราอยู่ในนั้นด้วย) เหนื่อยหอบกับการขนอิฐบล็อกแสนหนัก
เหนื่อย...แต่เราเหนื่อยแบบอิ่มรอยยิ้ม เช่นเดียวกับเพื่อนๆ อีกกลุ่มหนึ่งที่เหนื่อยแบบมีรอยยิ้มเหมือนกัน
ใน "ภารกิจการปกป้องอนาคตของเรา"
ยุติภาวะโลกร้อน เริ่มต้นยุคพลังงานหมุนเวียนตะวันตกดินแล้ว อีกเดี๋ยวฟ้าจะมืด
คืนนี้เราจะนอนด้วยกันที่แม่เมาะ แล้วเราก็จะฝันร่วมกัน
"ฝันและหวังที่จะเห็นอนาคตยุคพลังงานสะอาดของเราให้เป็นจริงในเร็ววัน"

ทีมเตรียมฐานสำหรับติดตั้งโซลาเซลล์
ทำฝายเพื่อเก็บน้ำ