สวัสดีค่ะ


หากร่วมมือกันเราจะพาประเทศไทยก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานได้
Lead the Energy [R]evolution

 

กรีนพีซกำลังรณรงค์เพื่อผลักดันการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงการพลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพทางพลังงานในประเทศไทย กรีนพีซเชื่อว่า เราต้องปฏิวัติพลังงานเพื่อให้โลกมีระบบนิเวศและเศรษฐกิจที่ดี และวิทยาศาสตร์และตลาดต่างๆ ได้เห็นพ้องเช่นนั้น เราต้องปฏิวัติพลังงานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว เพื่อต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เพื่อสันติภาพในประเทศไทย

 

คุณช่วยเราได้ โดยช่วยผลักดันให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเลือกใช้พลังงานที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทย

 

คุณสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์เชอร์โนบิลซ้ำสอง หลีกเลี่ยงเหตุการณ์แม่เมาะ และ เลื่อนเวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งต่อไปในพื้นที่อาศัยของคุณ

 

คุณสามารถหยุดกระทรวงพลังงานไม่ให้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษ ให้เลิกใช้ถ่านหิน ให้ปฏิเสธพลังงานนิวเคลียร์ และ ก้าวกระโดดไปสู่อนาคตที่มั่นคง โดยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งสมเหตุสมผลทั้งด้านเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา

 

คุณสามารถเป็นผู้นำการปฏิวัติพลังงานโดยการลงชื่อในจดหมาย ที่นี่ หรือคุณสามารถเป็นผู้กล้าหาญและให้คำปฏิญาณที่จะลงมือทำด้วยตัวเอง หรือ บอกเพื่อนของคุณ เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเลือกพลังงานที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของพวกเราทุกคน

Hi,

Together we can lead the Energy [R]evolution!
Lead the Energy [R]evolution

Greenpeace is running a campaign for increased investments in renewable energy and energy efficiency programs in Thailand. Greenpeace believes and science and markets agree that for ecological and economic good of the planet, an Energy Revolution is needed. For long term energy security, for combating climate change, for sustainable development and for peace in Thailand.

You can help us, help the Thai government make the right energy choices for Thailand.

You can help stop another Chernobyl, avoid another Mae Moh, and delay the next brown out in your neighborhood.

You can stop the Energy Ministry from committing the biggest blunder of the century , to Quit Coal, to reject Nuclear energy and leap frog into a secure future by investing in sustainable and renewable energy. Makes Economic and Ecological sense.

You can lead the energy revolution by signing on the letter here, or you can be brave and pledge to take personal action or tell you friends about the urgent need to make the right energy choices. For our collective future.