"งานเกี่ยวข้าวขวัญ มหัศจรรย์ข้าวไทย"

เรื่องราว - พฤศจิกายน 21, 2552
ในที่สุดการเกี่ยวข้าวพันธุ์ก่ำพะเยา หรือข้าวที่ให้สีดำในภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซ ก็เสร็จสิ้นลง ในงาน "เกี่ยวข้าวขวัญ มหัศจรรย์ข้าวไทย" ในวันที่ 21 พ.ย

สมาชิกกรีนพีซ อาสาสมัคร และเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีกว่าร้อยคนร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวพันธุ์ก่ำพะเยา หรือข้าวที่ให้สีดำในภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซ

ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์นี้สร้างสรรค์โดย

กรีนพีช อาสาสมัครกรีนพีซ และชาวนาในจังหวัดราชบุรีเมื่อต้นปี โดยแบ่งการ

เก็บเกียวเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกได้เริ่มเกี่ยวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ให้สีเขียวในตอนปักดำเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมาและ ช่วงที่สองคือเกี่ยวข้าวพันธุ์ก่ำพะเยา หรือข้าวที่ให้สีดำในภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ปกป้องข้าวไทยอันเป็นสมบัติของชาติให้ปลอดจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือเกษตรกรรมยั่งยืน  ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรรมไทยในอนาคต

ภายหลังจากกล่าวเปิดงาน"เกี่ยวข้าวขวัญ มหัศจรรย์ข้าวไทย"อย่างเป็นทางการโดยคุณณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าจังหวัดราชบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมการเกี่ยวข้าวก็เริ่มขึ้นจากจากนั้นก็เข้าสู่พิธีการขอขมาแม่โพสพ โดยหมอขวัญ ผู้เฒ่าผู้แก่มาทำพิธีเรียกขวัญแม่โพสพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและบอกกล่าวแม่โพสพอย่าได้ตกใจ พร้อมทั้งขอพรให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ผลดีเพื่อนำมาเป็นข้าวขวัญใช้ปลูกข้าวในปีต่อไป เสียงสวดของหมอขวัญ ผู้เฒ่าผู้แก่จบลงด้วยเสียงบทเพลงเชิญชวนให้ไปเกี่ยวข้าว และลงท้ายด้วยเสียงไชโย…โห่…ฮิ้วววว! เป็นสัญญาณเชิญชวนให้ทุกคนไปร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวข้าวกันในนา จากนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร อาสาสมัครกรีนพีซ และชาวนา ก็ร่วมกันส่งเสียงขานรับแสดงถึงความพร้อมทั้งแรงกายแรงใจที่จะลงไปเกี่ยวข้าวกันแล้ว….. พร้อมร่วมสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนและ ปกป้องข้าวไทยจาก GMO

ผู้คนกว่าร้อย ทั้ง อาสาสมัคร และเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีก็ทยอยเดินเข้าสู่ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์และร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ก่ำพะเยา หรือข้าวที่ให้สีดำในภาพศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซ บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจ โดยแต่ละคนจะแบ่งหน้าที่กัน บางคนเกี่ยวข้าว บางคนมัดข้าว จากนั้นก็จะรวบรวมจำนวนมัดข้าวที่เกี่ยวได้ มาขึ้นไม้คานเพื่อหาบข้าวที่เกี่ยวเสร็จสิ้นขึ้นมาจากผืนนา

กิจกรรมศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ของกรีนพีซในครั้งนี้ถือว่าเสร็จลงด้วยแรงกายและแรงใจของทุกคนที่ไปร่วม และแม้ว่าข้าวในนาจะได้ถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วก็ตาม แต่เรายังหวังว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ในครั้งนี้จะเป็น ตัวแทนการสืบทอดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และรักษาไว้ซีงสายพันธ์ที่ดีเยี่ยมของข้าวไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ

"กรีนพีซปฏิเสธพืชและอาหารดัดแปลงพันธุกรรมทุกชนิด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของพวกเรา นอกจากนี้ รัฐบาลยังควรคำนึงถึงการปกป้องอนาคตภาคเกษตรของประเทศ โดยผลักดันและสนับสนุนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนโดยมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแพร่หลายไปพร้อมกับการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเกษตร และปฏิเสธเทคโนโลยีจีเอ็มโอในทุกวิถีทาง" นายวอน เฮอร์นันเดซ ผู้อำนวยการ

บริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องราวศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์

กรีนพีซเริ่มลงมือเกี่ยวข้าวข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ให้สีเขียวในตอนปักดำในศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์แล้ว

รายงาน "การปรับปรุงพันธุ์อย่างชาญฉลาด: โมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) เทคโนโลยีชีวภาพทางเลือกใหม่ ทดแทนการดัดแปลงพันธุกรรมพืช"