สกรีนเซฟเวอร์

ดาวน์โหลดสกรีนเซฟเวอร์

   
Polar bears
Lake Greenland/Arctic Screensaver
Jaguar Greenpeace animals screensaver
Humpback whales screensaver
Greenpeace Campaigns

Greenpeace action screensaver

 

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

อาหารของเรา อนาคตของเรา

วีดีโอ | เมษายน 17, 2560 ที่ 8:47

อุตสาหกรรมเกษตรได้สร้างระบบอาหารที่ล้มเหลว พืชผักที่อวบอ้วนไปด้วยสารเคมี พร้อมกับโรคภัยต่างๆ เป็นเครื่องเคียง เนื้อสัตว์ในแต่ละวัน และอาหารขยะในชั่วโมงเริ่งด่วน พลาสติก รสชาติสังเคราะห์ ผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ทำลายธรรมชาติ...

ใต้ทะเลปากบารา

แกลเลอรี่ภาพ | เมษายน 5, 2560

การสำรวจรังสีในเมืองอิตาเตะ จังหวัดฟุกุชิมะ

วีดีโอ | มีนาคม 11, 2560 ที่ 10:20

ปลายเดือนมีนาคม 2560 นี้ นับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองอิตาเตะ จังหวัดฟุกุชิมะ จะได้กลับบ้านเดิมของตนหลังจากหายนะภัยนิวเคลียร์พิอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในปี 2554 รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดวันนี้เป็นวันยกเลิกคำสั่งอพยพหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ยก...

1 - 10 ของ 1260 ผล