ตำรวจเคลื่อนย้ายนักกิจกรรมกรีนพีซจากการทำกิจกรรมปกป้องป่า จากรถเครนของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ Sina Mas

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 26, 2552

ตำรวจเคลื่อนย้ายนักกิจกรรมกรีนพีซจากการทำกิจกรรมปกป้องป่า จากรถเครนของบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ Sina Mas

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1375 ผล