เฟซา อูลาห์เซนได้รับการประกันตัวและปล่อยตัว

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 25, 2556

เฟซา อูลาห์เซน (ชาวเนเธอร์แลนด์) ได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวจากที่ศูนย์เรือนจำ SIZO 5 ในเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก