ฟิลิป บอลล์ ได้รับการประกันตัวและปล่อยตัว

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 25, 2556

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ฟิลิป บอลล์ (ชาวสหราชอาณาจักร) ได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวจากที่ศูนย์เรือนจำ SIZO 1 ในเซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

ข้อมูลล่าสุด