Popular Thai band Docmatic performs at a concert organized at the Greenpeace Climate Rescue Station in Rajamankala Stadium, Hua Mark, Bangkok, 4 August 2012. The Climate Rescue Station, a globe-shaped portable building powered entirely by renewable energy, is now in Thailand as part of a campaign to urge the government to enact a strong Renewable Energy Law that will allow for the massive uptake of renewable energy such as solar PV and wind. Thai people can sign up and join the movement campaigning for this law at www.greenpeace.or.th/GoREnewable.

ภาพถ่าย | สิงหาคม 5, 2555

วง Docmatic ร่วมเล่นคอนเสิร์ตให้กรีนพีซ ที่โดมกู้วิกฤตโลกร้อน ลานราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้โดมกู้วิกฤตโลกร้อนได้ใช้พลังงานหมุนเวียนในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้รัฐบาลรับหลักการสำคััญในการจัดทำกฎหมายพลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นกลไกให้ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น โดยผระชาชนคนไทยสามารถเข้ามาร่วมลงชื่อสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายพลังงานหมุนเวียนได้ที่ www.greenpeace.or.th/GoREnewable

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

We Grow ปลูกโรงเรียนสีเขียว

แกลเลอรี่ภาพ | ธันวาคม 4, 2559

เก็บขยะภูเก็ต สร้างความตระหนัก ลด เลิก ใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

วีดีโอ | พฤศจิกายน 17, 2559 ที่ 16:15

วันที่ 24-26 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา อาสาสมัครกรีนพีซ ลงพื้นที่เก็บขยะและ คัดแยกขยะที่เก็บมาจากชายหาดในยาง กะรน และไม้ขาว ในจังหวัดภูเก็ต . กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างรักให้ทะเลของกรีนพีซ ที่มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ปกป้องทะเลและมหาสมุ...

เก็บขยะบนชายหาด จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่ภาพ | ตุลาคม 28, 2559

1 - 5 ของ 1239 ผล