ประมวลภาพวิกฤตน้ำท่วมในประเทศไทย

กรีนพีซเตือนว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นประกอบกับการพัฒนาที่ไม่มีความยั่งยืนจะทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงมาก และยังสร้างความเสียหายทางด้านการเกษตร และก่อให้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

กรีนพีซเตือนว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นประกอบกับการพัฒนาที่ไม่มีความยั่งยืนจะทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงมาก และยังสร้างความเสียหายทางด้านการเกษตร และก่อให้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1356 ผล