Hurricane Sandy Aftermath

ภาพถ่าย | ตุลาคม 31, 2555

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหลังจากที่เสาเดิมหักโค่นลงเพราะพายุเฮอริเคนแซนดี้ ซึ่งมีผลทำให้คนเป็นล้านคนตามชายฝั่งตะวันออกไม่มีไฟฟ้าใช้ ( 30 ต.ค. 2555)

ข้อมูลล่าสุด