Hurricane Sandy Aftermath

ภาพถ่าย | ตุลาคม 31, 2555

ชายหญิงคู่นี้ยืนอยู่หน้าร้านค้าที่ถูกปกคลุมด้วยพลาสติกพลังจากที่เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจาก พายุเฮอริเคนแซนดี้ ( 30 ต.ค. 2555)