Hurricane Sandy Aftermath

ภาพถ่าย | ตุลาคม 31, 2555

ผู้หญิงคนนี้มองดูต้นโอ๊กที่ถูกถอนรากถอนโคนจนกำลังจะล้มทับบ้านหลังหนึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ ( 30 ต.ค. 2555)