Hurricane Sandy Preparation in USA

ภาพถ่าย | ตุลาคม 31, 2555

ชั้นวางสินค้าในร้านขายชำ ในเมืองเวียนนา ทางตอนเหนือรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งปกติเต็มไปด้วยน้ำเปล่าว่างลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลมาจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ ( 29 ต.ค. 2555)