Hurricane Sandy Preparation in USA

ภาพถ่าย | ตุลาคม 31, 2555

ชายคนนี้กำลังขนน้ำเปล่าลงในรถเข็นซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายคนทำในช่วง นาทีสุดท้ายก่อนที่พายุเฮอริเคนจะเข้าโจมตีด้วยฝนที่ตกกระหน่ำอย่างรุนแรงรวมถึงลมที่พัดอย่างรุนแรงด้วย ( 29 ต.ค. 2555)

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

37 - 48 ของ 1376 ผล