เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนังเดินขบวนเพื่อยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก

ภาพถ่าย | เมษายน 8, 2555

เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนังเดินขบวนเพื่อยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสกปรก