ใต้ทะเลปากบารา

ทะเลอันดามัน, สตูล, 7 มีนาคม 2560-ภาพถ่ายใต้น้ำของปะการังบริเวณปากบารา จังหวัดสตูล

ข้อมูลล่าสุด