ภาคประชาชนประกาศปฏิญญาคลิตี้ 14 ข้อ ย้ำหน่วยงานรัฐต้องฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วย

ภาพถ่าย | มิถุนายน 26, 2555

ชาวบ้านคลิตี้ล่างพร้อมทีมทนาย เข้ารับฟังการพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด กรณี กรณีชุมชนคลิตี้ล่างฟ้องกรมควบคุมมลพิษให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งตัดสินต่อไป © Dario Pignatelli/Greenpeace

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1376 ผล