ภาคประชาชนประกาศปฏิญญาคลิตี้ 14 ข้อ ย้ำหน่วยงานรัฐต้องฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วย

ภาพถ่าย | มิถุนายน 26, 2555

บรรยากาศการรับฟังการพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด กรณี กรณีชุมชนคลิตี้ล่างฟ้องกรมควบคุมมลพิษให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยตัวแทนชาวคลิตี้ล่างได้แถลงด้วยวาจาต่อศาลว่า กว่า 14 ปีที่ผ่านมา ที่ลำห้วยคลิตี้ถูกปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วทำให้พวกเขาได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก และสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ให้กับมาใสสะอาดเหมือนเดิมเท่านั้น © Dario Pignatelli/Greenpeace

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1356 ผล