20120923Bangkok-Car-free-day07.jpg

ภาพถ่าย | กันยายน 23, 2555

นักกิจกรรมกรีนพีซ ได้เข้าร่วม งาน Bangkok Car Free Day 2012 “ กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ มหัศจรรย์วันปลอดรถ” ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมา ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การเดิน หรือปั่นจักรยานในการเดินทางแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

We Grow ปลูกโรงเรียนสีเขียว

แกลเลอรี่ภาพ | ธันวาคม 4, 2559

เก็บขยะภูเก็ต สร้างความตระหนัก ลด เลิก ใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

วีดีโอ | พฤศจิกายน 17, 2559 ที่ 16:15

วันที่ 24-26 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา อาสาสมัครกรีนพีซ ลงพื้นที่เก็บขยะและ คัดแยกขยะที่เก็บมาจากชายหาดในยาง กะรน และไม้ขาว ในจังหวัดภูเก็ต . กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างรักให้ทะเลของกรีนพีซ ที่มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ปกป้องทะเลและมหาสมุ...

เก็บขยะบนชายหาด จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่ภาพ | ตุลาคม 28, 2559

1 - 5 ของ 1239 ผล