เครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาร่วมประกาศ " ปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องหาดสมิหลา "

ภาพถ่าย | มิถุนายน 15, 2556

เครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาร่วมประกาศ " ปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องหาดสมิหลา " ในระหว่างงาน “แลเล แลหาด” ที่จัดขึ้น ณ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ “ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา” เพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ หลังจากที่เรือรณรงค์ของกรีนพีซ ‘เอสเพอรันซา’ เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรก เรือเอสเพอรันซามีกำหนดการรณรงค์ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 15- 30 มิถุนายน โดยจะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาในวันที่ 16 มิถุนายน ไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2556

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1374 ผล