ฝูงเรือประมงพื้นบ้านต้อนรับเรือรณรงค์ของกรีนพีซ ”เอสเพอรันซา”

ภาพถ่าย | มิถุนายน 15, 2556

15 มิถุนายน,2556 สงขลา – ฝูงเรือประมงพื้นบ้านต้อนรับเรือรณรงค์ของกรีนพีซ ”เอสเพอรันซา” ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ ภายใต้โครงการ “ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา” เรือเอสเพอรันซามีกำหนดการรณรงค์ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 15- 30 มิถุนายน โดยจะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาในวันที่ 16 มิถุนายน ไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2556

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1374 ผล