กับตันเรือกรีนพีซ วลาด โวเทียคอฟ แลกธงและของที่ระลึกกับนายกเทศมนตรีนครสงขลา สมศักดิ์ ตันติเศรณี บนเรือเอสเพอรันซา

ภาพถ่าย | มิถุนายน 15, 2556

15 มิถุนายน,2556 สงขลา -- กับตันเรือกรีนพีซ วลาด โวเทียคอฟ แลกธงและของที่ระลึกกับนายกเทศมนตรีนครสงขลา สมศักดิ์ ตันติเศรณี บนเรือเอสเพอรันซาที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ ภายใต้โครงการ “ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา” เรือเอสเพอรันซามีกำหนดการรณรงค์ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 15- 30 มิถุนายน โดยจะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาในวันที่ 16 มิถุนายน ไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2556

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1376 ผล